JF logo White

JesusFestivalen

13. – 17. mars
Betania Kristiansand

 

     Gratis adgang – ingen påmelding

Fasadebilde av bygning, Betania, Kristiansand

Vekkelse eller undergang?

Vesten er post-kristent, men hvorfor ikke før-kristent? Gud vil vekkelse. Ingen kultur kan hindre Gud i å sende vekkelse. Vekkelse står og faller med Gud folk. Derfor er det håp! 

Program

(med forbehold om endringer i programmet)

Kl 1900: Film. «Songen om livet – Bilder och budskap ur Frank Mangs’ liv.»

 • Innledning ved Per Arne Imsen fra Sverige.

(med forbehold om endringer i programmet)

Kl 1200: «Gud, gjør det igjen!» Om vekkelsers frambrudd i tidligere tider, og behovet for vekkelse i vår tid.

 • Per Arne Imsen
 • Alv Magnus

Kl 1730: «Står den vestlige sivilisasjon overfor sin solnedgang?»

 • Erling Rimehaug
 • Ola Didrik Saugstad

Panelsamtale:

 • Ola Didrik Saugstad
 • Erling Rimehaug
 • Truls Olufsen-Mehus
 • Per Arne Imsen
 • Tor-Bjørn Nordgaard leder samtalen

Kl 1930: Vekkelsesmøte

Øystein Gjerme, leder i Pinsebevegelsen i Norge og gründer av Salt Bergenskirken.

Lovsang: Norwegian Gospel Singers og Tom Jarle Istad Kristiansen

VIDEOARKIVET
Her kan du se alle møtene fra JesusFestivalen i opptak:

JesusFestivalen 2024, 13. – 17. mars i Betania Kristiansand

JesusFestivalen Høst 2023, 17. – 19. november i Kristiansand Misjonskirke Salem

(med forbehold om endringer i programmet)

Kl 1200: 4 x 15, evangelistene har ordet!

 • Vekkelsens lov: «Det vi ønsker skal skje i samfunnet må først skje i menighetene.»
 • Kjell Haltorp
 • Jørn Strand
 • Steinar Harila
 • Svein Egil Fikstvedt

Kl 1730: 3 x 15 og panelsamtale. 

 • 1000 år med kristendom i Norge: Så gode frukter! Hvordan kunne vi glemme
 • Håkon Georg Moe
 • Per Arne Dahl
 • Ole Petter Erlandsen
 • Torsten Mentzoni leder samtalen

Kl 1930: Vekkelsesmøte

Hans Weichbrodt

Lovsang: Salem Gospelkor

VIDEOARKIVET
Her kan du se alle møtene fra JesusFestivalen i opptak:

JesusFestivalen 2024, 13. – 17. mars i Betania Kristiansand

JesusFestivalen Høst 2023, 17. – 19. november i Kristiansand Misjonskirke Salem

(med forbehold om endringer i programmet)

Kl 1200: 3 x 20 – Israel – hva skjer? Og, lever vi i de siste tider?

 • Roar Sørensen
 • Ragnar Hatlem
 • Gunstein Nes


Kl 1400: Kristendommen har flyttet sørover. Vi trenger impulser fra vekkelsesområder og innvandrermenigheter. Bønn! 

 • Shervin Ebrahimian
 • Rune Edvardsen
 • Therese Glendrange
 • Solomon Wako

Kl 1730:  3 x 15 «Her står kampen om Norges sjel»

 • Truls Olufsen-Mehus
 • Sofie Braut
 • Bjarte Ystebø
 • Tor-Bjørn Nordgaard leder samtalen

Kl 1930: Vekkelsesmøte

Sebastian Mehlen

Lovsang: Gospekoret Exodus og Tom Jarle Istad Kristiansen

VIDEOARKIVET
Her kan du se alle møtene fra JesusFestivalen i opptak:

JesusFestivalen 2024, 13. – 17. mars i Betania Kristiansand

JesusFestivalen Høst 2023, 17. – 19. november i Kristiansand Misjonskirke Salem

(med forbehold om endringer i programmet)

Kl 1200: Watoto

Kl 1700: 4 x 15 – «Et annerledes folk». Menigheten en motkultur i verden.  

 • Truls Olufsen-Mehus
 • Steinar Lofnes
 • Espen Ottosen
 • Sofie Braut

Kl 1930: Vekkelsesmøte

Elin Fagerbakke

Lovsang: Restart Mass Choir og Tom Jarle Istad Kristiansen.

VIDEOARKIVET
Her kan du se alle møtene fra JesusFestivalen i opptak:

JesusFestivalen 2024, 13. – 17. mars i Betania Kristiansand

JesusFestivalen Høst 2023, 17. – 19. november i Kristiansand Misjonskirke Salem

«En organisasjon, som ikke er født fram – grunnet på – og båret av den åndelige vekkelsen, blir aldri noe annet enn en menneskelig forening, selv om den offisielt bærer navnet kirke og menighet»

Frank Mangs (1897-1994)

Om Jesusfestivalen

Visjonen for Jesusfestivalen er å inspirere til fornyet, frimodig etterfølgelse og Jesus-begeistring i en etter-kristen kultur.

Dette gjør vi gjennom møter og samtaler med fokus på sentrale og tidsaktuelle temaer og utfordringer.

Jesusfestivalen ledes av en programkomité og arrangeres sammen med lokale menigheter og nettavisen Verdinytt.no.

Programkomiteen består av Geir Inge Johannessen, Bente Johannessen, Svein Inge Olsen og Ulrika Backas-Olsen. 

Vertsmenighet for Jesusfestivalen 2024 er Betania Kristiansand. Hele programmet vil foregå i Betanias lokaler i Elvegata 10.

Medarrangører er Kristiansand Misjonskirke Salem og nettavisen Verdinytt.no.

Jesusfestivalen ble første gang arrangert i 2022, i Kristiansand Misjonskirke Salem. I 2023 ble den arrangert to ganger – på våren i Betania Kristiansand og på høsten i Kristiansand Misjonskirke Salem.

Kristiansand Misjonskirke Salem

Vekkelse – eller undergang?

Vesten er post-kristent, men hvorfor ikke før-kristent?

I år feirer vi et viktig jubileum i Norge. Det er tusen år siden Olav Haraldsson og biskop Grimkjell møtte på Mostratinget, og det vi kan kalle Norges første grunnlov, kristenretten, ble innført. Det offentlige rom ble kristnet, kristne verdier ble rammen for folks liv.

Norge gikk med dette fra å være et maktsamfunn til å bli et rettssamfunn. Tidligere hadde slekt og avstamming bestemt hvem du var, og hvilke plikter og rettigheter du hadde. Den nye troen sa: Alle er skapt i Guds bilde, har alle verdi og rettigheter! Dette var revolusjonerende tankegods, som førte til at

 •     Treller ble kjøpt fri.

 •     Uønskede barn ble ikke lenger satt ut i skogen for å dø.

 •     Flerkoneri ble avskaffet.

 •     Kvinner fikk rett til å være med og bestemme hvem de skulle gifte seg med.

 •     Blodhevn ble forbudt.

 •     Folk fikk rett til å hvile på helligdager og høytider.

Det går en linje fra Kristenretten og Moster 1024 til våre dagers menneskerettigheter.

Det samme gjelder en av grunnsteinene i den moderne velferdsstaten, rettsvernet og omsorgen for de svakeste i samfunnet.

Disse samfunnsgodene tar vi i dag som en selvfølge. De vil da stå «til Dovre faller»?

Nei, vi må hegne om dem.  Norge og den vestlige verden er blitt en blomsterbukett-sivilisasjon, avskåret fra røttene vi vokste ut av, nemlig evangeliet og den kristne troen.

Spørsmålet er om godene kristendommen gav oss, vil overleve når en majoritet av befolkningen har vendt seg bort fra Gud?

Nei, det er ikke uten videre gitt.

Historien forteller oss at sivilisasjoner kommer og går. Romerriket er kanskje det mest kjente eksemplet på dette. Nå er den vestlige sivilisasjonen i forfall. Dette gir seg mange uttrykk:

 •     I 2022 ble det anmeldt 304 600 lovbrudd i Norge. 834 hver dag. 34 hver time.

 •     Det ble utført over 10 000 aborter. Abortpillen avsluttet 10 000 liv. Abortutvalget vil nå utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18. Avkristning er dårlig nytt for det ufødte liv.

 •     Nær 9000 ekteskap ble oppløst, og 9000 par ble separert.

 •     610 personer begikk selvmord i 2022.

 •     15% av befolkningen sliter til enhver tid med depressive symptomer.

I 2022 hadde 23% av jentene på ungdomsskolen og 29% av jentene på videregående et høyt nivå av psykiske plager

 •     10% har vært utsatt for voldtekt en eller annen gang i livet.

 •     I 2022 ble det født 1,4 barn per kvinne i landet vårt. Reproduksjonsraten har aldri vært så lav. Fødselstallene alene, varsler en sivilisasjon som over tid ikke kan bestå.

Samfunnsmedisineren Per Fugelli skrev i sin tid:

«Something is rotten in the state of Norway.»

Vesten er i en skjebnetid, sier den respekterte forfatteren og samfunnsanalytikeren, Os Guinness. Enhver sivilisasjon i krise står overfor følgende valg, sier han:

Enten

 •     finne tilbake til den sentrale inspirasjonskilden og kraften som skapte sivilisasjonen, eller

 •     erstatte denne inspirasjonskilden med et annen tilsvarende kraftig alternativ, eller

 •     møte sin undergang

Alvoret til tross, dette forteller at det er håp for Vesten og for Norge! Vi kan vende tilbake til den sentrale inspirasjonskilden som formet landet vårt, nemlig evangeliet og troen på Jesus. Da blir vi barn av Gud, vi frelses fra fortapelse, blir borgere av Himmelriket og får evig liv!

Men historien forteller oss at vekkelser også har vært motoren i positive samfunnsendringer. Vi kan bare tenke på avskaffelsen av slaveriet både i USA og i de britiske koloniene som eksempler på dette. I vårt land er det nok å referere til Hans Nielsen Hauges betydning for det norske samfunnet for å se sammenhengen mellom vekkelse og en nasjons utvikling. Vi trenger rett og slett himmel over livet for å leve rett og godt på jorden.

De som har studert sivilisasjoners vekst og fall, sier videre at «en skapende minoritet» (Arnold Toynbee), alltid har vært utslagsgivende. Det er jo dette Guds menighet er kalt til å være; et annerledes folk, en positiv motkultur i verden.

Motløsheten har tre trosartikler:

 •     «Verden er så stor.»

 •     «Jeg er så liten.»

 •     «Det nytter ikke.»

 

Troen sier derimot: Jo, det nytter!

Vi har alle innflytelse. De mest innadvendte av oss påvirker i løpet av levetiden 10.000 personer. Og afrikanerne sier: «Den som tenker at han eller hun er for liten til å ha innflytelse, har aldri tilbrakt en natt i samme rom som en mygg.»

Jesusfestivalen 2024 kaller Guds folk til vekkelse og omvendelse. Vekkelsens lov sier nemlig at «det vi ønsker skal skje i samfunnet, må først finne sted i Guds menighet». Vekkelser begynner med omvendelse, og det er når omvendelse finner sted i kirkene at det også kan smitte over på kulturen.

Gud vil vekkelse.

Ingen kultur kan hindre Gud i å sende vekkelse.

Vekkelse står og faller med Gud folk. Derfor er det håp!

Støtt festivalen

Vi vil at det skal være gratis å komme inn på Jesusfestivalen, slik at dørene står åpne for alle.

Kan du være med på å gjøre det mulig, ved å gi en gave for å støtte opp om festivalen?

Det setter vi stor pris på!

Bankkonto: 3060.39.45383

Vipps: Bruk mobilkameraet på QR-koden

Gratis adgang til alt som skjer: Jesusfestivalen i Kristiansand, torsdag 14. – søndag 17. mars, i Betania Kristiansand.

Vær gjerne tidlig ute. Det kan bli fullt.

Kontakt oss

Har du spørsmål om Jesusfestivalen, innspill eller tanker du vil dele med oss, send oss en melding. Vi svarer når vi har mulighet.